Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.).09.03.2015

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.).

09.03.2015

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” złożyło w dniu 4 marca 2015 r. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i rekreacji pn. „Na sportowo i wesoło szukamy wrażeń wkoło” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie www.gmina-sepolno.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 16 marca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. załączonym formularzu (skan z podpisem).

Załączniki:
Oferta (6473kB) pdf
Wypis z KRS, pozostałe załączniki (8528kB) pdf
Formularz uwag (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (9 marca 2015)
Opublikował: Administrator (9 marca 2015, 14:37:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392