Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim01.12.2014

Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

01.12.2014

Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

    Uprzejmie  zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014r. o  godz.  10,00  w  Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,  ul. T.Kościuszki 11 -  sala sesyjna  im. L.Prądzyńskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Kazimierz Jagodziński
                                    

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
a)    stwierdzenie quorum,
b)    przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

3. Sprawozdanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie między  sesjami,  w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między  
sesjami.

5. Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno        
    Krajeńskie na 2014 rok,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 
    rok,
d) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
e) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz  
   określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty,
f) opłaty targowej na 2015 rok,
g) sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie 
    Krajeńskim, stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie,
h) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania.

9. Zakończenie sesji.

Projekt uchwał

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński (1 grudnia 2014)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2014, 08:50:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392