Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty 16.07.2014

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

16.07.2014

 
             Stowarzyszenie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sępólnie Krajeńskim złożyło w dniu 10 lipca 2014 r. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa pn. „JUBILEUSZOWA MONOGRAFIA” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie www.gmina-sepolno.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać od dnia 16 lipca 2014 r. do dnia 23 lipca 2014 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępolnie Kraj. lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. załączonym formularzu (skan z podpisem).Załączniki:
Oferta (2402kB) pdf
Wypis z KRS (155kB) pdf
Formularz uwag (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (16 lipca 2014)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (16 lipca 2014, 11:44:19)

Ostatnia zmiana: Anna Sotkiewicz-Tumanik (16 lipca 2014, 11:46:46)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 433