ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT14.02.2012

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

14.02.2012

      Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 w zakresie: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa; Prowadzenie klubu młodzieżowego; Działalności na rzecz seniorów.  

     W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto Zarządzeniem Or.0050.1.11.2012 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 lutego 2012 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa; Prowadzenie klubu młodzieżowego; Działalności na rzecz seniorów na rok 2012.

Wykaz oferentów, którym przyznano dotację z budżetu Gminy POBIERZ (600kB) pdf


UWAGA !!! 
     Oferent, któremu przyznano kwotę dotacji niższą niż zaproponowana przez niego w ofercie składa w formie pisemnej w terminie 7 dni korektę do oferty realizacji zadania publicznego lub rezygnację z dotacji ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie.
    Korekta do oferty realizacji zadania publicznego powinna być złożona na załączonym formularzu.  FORMULARZ KOREKTY (62kB) word    
   Propozycja zmiany zakresu realizowanego zadania zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
    Oświadczenie o rezygnacji z dotacji powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.metryczka


Wytworzył: Katarzyna Włodarczak (14 lutego 2012)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (14 lutego 2012, 11:27:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869