Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konsultacje 07.08.2019

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konsultacje

07.08.2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1. 80.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”


Celem konsultacji jest uchwalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w 2020 r. wytyczy m.in. zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Gminą Sępólno Krajeńskie.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1) pisemnej zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 21 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. przy czym formularz zgłoszeniowy uwag do projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2) spotkania konsultacyjnego z członkami Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.

Projekt konsultowanego aktu prawa jest umieszczony: 
1) na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
3) na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.


Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz członkowie Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Załączniki:

Zarządzenie o konsultacjach projekt konsultowanej uchwały (1504kB) pdf  
Formularz zgłoszeniowy uwag (37kB) word


metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (7 sierpnia 2019)
Opublikował: Administrator (7 sierpnia 2019, 15:35:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119