Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)05.08.2019

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

05.08.2019

Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” złożyło w dniu 2 sierpnia 2019 r. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Maluch w krainie muzyki klasycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  688) zwanej w dalszej części ustawą (tryb uproszczony).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ofertę na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie www.gmina-sepolno.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać od dnia 6 sierpnia 2019 r. do dnia 12 sierpnia 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. na załączonym formularzu uwag (skan z podpisem).

Załączniki:

1. Uproszczona oferta (1679kB) pdf
2. Formularz uwag (13kB) word
metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (5 sierpnia 2019)
Opublikował: Administrator (5 sierpnia 2019, 15:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82