Strona główna   >  Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

10.10.2018

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, sala sesyjna im. L. Prądzyńskiego.  

Tematem sesji będzie:

  1. Podsumowanie VII kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
  2. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
  3. Uchwały wg potrzeb.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński            

Porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji:

a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

3. Informacja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie  między sesjami, w tym z 
    wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między sesjami.  

5. Składanie interpelacji i zapytań.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 
    oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych,

d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 
     inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 
     wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z          
    organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
    na rok 2019”,

f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
   opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
   psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również 
   tryb ich pobierania,

g) przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Program Aktywizacja i Integracja –
    Nowy Start” w ramach PAL Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie
    społeczne, poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
    Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

h) przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do Projektu, planowanego do realizacji w ramach
    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania
    3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł  odnawialnych, Schemat:
    Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki 
    zdrowotnej), Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18.

7. Złożenie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

8. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych
    odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na  poprzedniej sesji.

9. Informacja o działaniach podjętych w okresie między sesjami w zakresie problematyki poruszanej na
    poprzedniej sesji RM w  punkcie  „wolne  wnioski i informacje ”.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Podsumowanie VII kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
b) wystąpienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

12. Zakończenie sesji.

 Projekty uchwał


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (10 października 2018)
Opublikował: Administrator (10 października 2018, 08:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij