Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 827) starsze aktualności »XXIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

22.09.2020

XXIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie KrajeńskimOgłoszenie

08.09.2020

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa WiśniewBURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA NAZWĘ TERENU POŁOŻONEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PRZY UL. OSIEDLE LEŚNE

31.08.2020

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA NAZWĘ TERENU POŁOŻONEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PRZY UL. OSIEDLE LEŚNEKOMUNIKAT BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJŃSKIEGO w sprawie organizacji pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

26.08.2020

Informuję, że Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim rozszerzył możliwość osobistego załatwiania spraw w budynku urzędu w dotychczasowych godzinach pracy z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.OGŁOSZENIE KONSULTACJE

21.08.2020

OGŁOSZENIE KONSULTACJEXXIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

18.08.2020

XXIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie KrajeńskimInformacja publiczna

13.08.2020

Informacja publicznaINFORMACJE DLA ROLNIKÓW

12.08.2020

INFORMACJE DLA ROLNIKÓWUROCZYSTA XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

03.08.2020

UROCZYSTA XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMInformacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

14.07.2020

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowymInformacja

10.07.2020

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. w dniu 12 lipca 2020r.Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

06.07.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

19.06.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTINFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

16.06.2020

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJENSKIEGO Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

16.06.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMBudowa obwodnic Sępólna i Kamienia wchodzi w kolejną fazę prac

02.06.2020

Budowa obwodnic Sępólna i Kamienia wchodzi w kolejną fazę pracKOMUNIKAT BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

29.05.2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi - 2019 rok

29.05.2020

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi - 2019 rokOTWARTY KONKURS OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

25.05.2020

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2020 roku w zakresie pomocy społecznejZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 827) starsze aktualności »